SMS-lån

SMS-lån betecknar olika former av snabblån som mycket enkelt och mer eller mindre omgående utbetalas till låntagarens konto. För ett antal år sedan väckte denna typ av lån stor debatt både i media och bland människor i allmänhet. Kritiken som riktades mot SMS-lån grundade sig i att de inte ansågs vara etiskt försvarbara, hela konceptet riktade in sig på ekonomiskt svaga grupperingar i samhället och, ansåg man, långivarna var väl medvetna om att många av låntagarna skulle komma att få problem med återbetalningen av lånen.

Idag tycks majoritet av allmänhet ha accepterat SMS-lånens existens. Samtidigt som beteckningen genomgått något av en begreppsförändring, från att tidigare enbart åsyftat så kallade telefon- eller meddelandelån, används idag begreppet SMS-lån för att beskriva de flesta former av snabba lån utan säkerhet.

Låg ränta men höga kostnader

Något som är ändå alltjämt är oförändrat, är de relativt låga räntekostnaderna som SMS-lån innebär samtidigt som de fasta lånekostnaderna många gånger är oskäligt höga. För att låna säg 5000kr ett par månader är det inte ovanligt att låntagaren tvingas betala upp emot 1000kr i avgifter. För aktuella prisuppgifter för SMS-lån läs mer på billigasmslan.se.

Den senaste tiden har finansinspektionen visat att man ämnar kontrollera sms-långivare allt hårdare. I Juni-månad utfärdade man en varning mot sidan femhundring.nu efter de att de klassats som en oseriös långivare.

Om faktainfo