Fem saker att tänka på när du startar eget företag

Väldigt många svenskar bär på en dröm om att bilda en egen firma och prova ett eget affärskoncept. Det handlar om både större och mindre affärsidéer som är lättare eller svårare att realisera i verkligheten. Men hur än din affärsplan ser ut, är en förutsättning för att du skall lyckas att du vågar satsa, man måste våga för att vinna heter det. Min uppmaning lyder såldes, prova, våga lyckas och misslyckas du är det inte hela världen!

Innan du ger dig ut på okänt vatten, är det dock klokt att ta reda på lite vad det innebär att vara egenföretagare. . Jag skapade själv mitt första företag för bara några år sedan, så jag tror mig veta en del om att våga. I den här artikeln delar jag med mig av mina fem bästa knep för att få en smidig start på företagandet

1.Upprätta en bra affärsplan

Försök precisera för dig själv och för andra exakt vad det är du vill åstadkomma med ditt företag. Vad tillför det marknaden och hur skall du kunna hjälpa företaget att nå de mål du sätter upp. När du väl har en plan för vad du vill göra, måste du fundera på hur detta företag skall kunna tjäna pengar och det kan vara smart att räkna lite på hur pass stor inkomst som skulle krävas för att du skall kunna klara av din vardag på ett drägligt vis. När du räknar på inkomster bör du räkna med att ca 50% försvinner bort i skatt, ta aldrig med momsen i dina beräkningar.

2.Att skaffa kapital till verksamheten

En stor utmaning för den som drar igång en större satsning som kräver investeringar, är hur man skall kunna få kapital till bolaget. I första hand bör du försöka använda dig av befintliga tillgångar så som sparkapital eller eventuellt avyttra egendomar. Saknar du någon form av egendom eller sparat kapital, gäller det att börja ragga riskkapital. Idag är det normalt mycket svårt att få tag på investerare som är villiga att riskera sina pengar utan garantier. Dock bör du undvika att ingå okloka avtal där du lovar bort stora procentsatser till riskkapitalbolaget.

Ett annat alternativ är att söka företagslån från långivare, det är dock ovanligt att dessa ansökningar blir beviljade utan säkerhet. Har du en ett hus eller en egendom kan dessa naturligtvis belånas. Väljer du denna väg måste du samtidigt vara medveten om riskerna, dvs. att du riskerar att förlora ditt boende om företaget dukar under.

3.Var mångsidig

När du startar företag kommer du att märka hur många kända och okända företag börjar hör av sig till per telefon eller via posten för att ”hjälpa” dig sköta ditt företag. Mitt råd till dig är att initialt tacka nej till samtliga telefonförsäljare och se till att sköta så mycket du bara kan av företagandets olika delar.

Bokföring tar varken särskilt mycket tid eller är speciellt svårt. Du kommer ha mycket igen senare av att du skaffat dig en uppfattning om hur den ekonomiska sidan av ett företag fungerar. Jag är väl medveten om att detta råd är rakt motsatt vad många expert-entreprenörer predikar idag, då majoriteten anser att man bör fokusera på det man kan och låta andra göra det man inte behärskar. Dock menar jag att det initialt finns flera fördelar med att sköta så många delar av företagsverksamheten som möjligt, detta eftersom kostnaderna då hålls nere och du får full koll på ditt företag.

4.Satsa stort långsiktigt men realistiskt initialt

Att driva eget företag handlar i första hand om överlevnad, att få mat på bordet. Ingen annan kommer hjälpa dig att tjäna pengar om du blir sjuk och det vilar därför ett mycket stort ansvar på dina axlar som företagsledare. Prioritet nummer ett måste därför självfallet vara att se till så att firman omsätter tillräckligt mycket pengar för din överlevnad. För de allra flesta går inte företagandet med vinst det första året och det är inget konstigt, dock tror jag det finns en poäng med att sätta upp ett rimligt mål där man bestämmer sig för att köra på med företagandet i exempelvis 1-2 år och visar verksamheten då inga tecken på att gå runt, så lägger man helt enkelt ner företaget.

Min rekommendation är således att sparka igång en vinstdrivande verksamhet så fort det bara går. När man väl lyckas få kulorna i rullning, kalibrerar du om verksamhetsmålen. Då gäller det att börja jobba mot de långsiktiga målen. Släpp alla hämningar och tänk stort!

Trygghet nyckeln för att våga

Det krävs trygghet för att vara modig och våga, allt annat är dumdristighet. Vad jag menar med detta är att det krävs kapital och en viss stabilitet i vardagen för att kunna satsa de 100% som många gånger krävs för att lyckas. Ett annat knep för att ge livet mer av den ack så nödvändiga stabiliteten, är att skaffa nödvändiga försäkringar som t.ex. Akassa, inkomstförsäkring, egendomsförsäkring och någon form av rättsskydd.

Om faktainfo