Undvik värmeförluster med energieffektiva fönster

Byte av fönster och fönsterglas minskar värmeförlusterna väsentligt, förutsatt att du väljer rätt sorts ruta förstås. För att minska värmeutsläppet maximalt bör du satsa på de mest energieffektiva fönstren på marknaden så kallade energifönster.

Välj nya energifönster med minimal värmeförlust

Ett värde som du bör hålla koll på när du planerar fönsterbyte är u-värdet, de värde som betecknar hela fönsterkonstruktionens värmemotstånd.  Dina nya fönster bör ha ett u-värde på omkring 1,3 W/(m²K), ett läge värde innebär högre värmemotstånd och därmed även lägre värmekostnader. Hur mycket du sparar i uppvärmningskostnader i och med ett fönsterbyte beror givetvis på i vilket hörn av världen du befinner dig.

När du väljer nya fönster, är det viktigt att du väljer ändamålsenliga rutor. Det finns fönster som är avsedda för uppvärmda hushåll men det är även möjligt att köpa fönster särskilt avsedda för lokaler utan uppvärmning.
För den som önskar maximal minskning och minimalt utsläpp av värme från huset, är  energifönster det givna valet.

Sedan 2006 finns ett utarbetat system för energimärkning av energifönster. För att kalla ett fönster för energifönster i Sverige behöver det vara märkt med EQ märket. Det är den svenska energimyndigheten som står bakom beslutet att energimärka denna typ av fönster, men det är den ideella organisation EQ fönster som praktiskt utför energimärkningen.

Ersätt befintliga fönsterglas med energiglas

Det är även i många fall möjligt att renovera befintliga fönster istället för att ersätta dem helt. Det kan finnas flera anledning varför man vill behålla sina gamla fönster, det kan exempelvis finnas en önskan att de gamla fönsterkonstruktionerna bibehålls av estetiska skäl eller på grund av att endast fönsterglaset är trasigt. I samband med en fönsterrenovering kan husets gamla 2 eller 3-glas fönster bytas ut mot energiglas. Ett energiglas är ett fönsterglas med värmereflekterande beläggning, som kan sättas in i fönster utan att förstöra de visuella och estetiska värdena.

Om hela konstruktionen däremot är illa åtgången, murken, skev eller av annan anledning icke-funktionabel bör istället hela fönstret bytas ut. Vid fönsterrenoveringar brukar man i regel byta samtliga fönster eller energiglas på en och samma gång.

Etiketter:

Om faktainfo